Vacature administratie

Geplaatst op 24-03-2022  -  Categorie: Algemeen

Watersportvereniging Lelystad, vacature administratief medewerker

Context

Watersportvereniging Lelystad bestaat 45 jaar en bevindt zich op een uitstekende locatie aan het IJsselmeer en ten noorden van de Houtribsluizen die toegang geven tot het Markermeer. Op dit voor de watersport belangrijke en levendige punt biedt de jachthaven bovengemiddeld goede faciliteiten en service voor leden en gasten.

De haven zelf heeft 550 ligplaatsen en jaarlijks bezoeken veel passanten de haven om te genieten van de faciliteiten en de sfeer. Het geweldige achterland met bekende locaties als Bataviastad, de Oostvaardersplassen en de historie van de Flevopolder dragen bij aan de beleving en populariteit van deze prachtige vereniging en haar haven. Om in de toekomst een gezonde en goed functionerende vereniging te blijven is een verdere professionalisering noodzakelijk, waarbij de professionele staf (bestaande uit 5 fte) een steeds belangrijkere rol krijgt te vervullen. Die professionalisering wordt enerzijds ingezet via de keuzes die gemaakt zijn in het meerjarenbeleidsplan en anderzijds via het bieden van een uitstekende service en gastvrijheid aan leden en gasten gedurende het hele jaar. Sommige taken, die in het verleden door vrijwilligers werden gedaan, zullen steeds meer door professionals uitgevoerd moeten worden; de tijd dat ieder lid als vrijwilliger substantieel bij kan dragen aan de vereniging is teruggelopen en steeds complexere wetgeving stelt hogere eisen aan de uitvoering. De Watersportvereniging Lelystad heeft, net zoals veel andere verenigingen, daarmee te maken. Deze verandering zal de vereniging inhoud moeten geven. Het is belangrijk dat in de aansturing van de werkzaamheden er een heldere afbakening wordt gemaakt tussen uitvoering enerzijds (de medewerkers) en toezicht anderzijds (het bestuur). De medewerkers moeten voldoende geëquipeerd zijn en ruimte worden geboden om, onder toezicht van het bestuur en onder leiding van de eerste Havenmeester, het door de leden goedgekeurde beleid uit te voeren. Het bestuur dient ervoor zorg te dragen dat de medewerkers de kaders kennen, de verwachtingen kennen en waar nodig met raad en daad worden bijgestaan. De bijzondere omstandigheid doet zich voor dat door naderende pensionering van drie medewerkers er in de komende jaren drie functies vacant komen waaronder die van administratief medewerker (m/v).

Het team bestaat uit twee havenmeesters (eerste en tweede), een onderhoudsman, een officemanager en een administratief medewerkster, ondersteund door een groep vrijwilligers in verschillende commissies. De eerste Havenmeester stuurt het team aan en legt verantwoording af aan het bestuur.

Doel van de functie:

De administratief medewerker speelt een cruciale rol in het zelfstandig beheren en opvolgen van de belangrijke (financiële) administratie. Zorgvuldig, efficiënt en met oog voor detail draagt de administratief medewerker bij aan een vlekkeloos verlopend proces. De administratief medewerker heeft, net als alle andere leden van het team, een gastgerichte instelling. Het kantoor bevindt zich namelijk in de receptie van de haven en hier worden ook leden, leveranciers en andere bezoekers ontvangen. Het is daarmee een interessante functie op een leuke en levendige plek waar de leden voor hun plezier naartoe komen.

Naast dit alles is de administratief medewerker ook nadrukkelijk lid van het team. Een team dat elkaar ondersteunt en opvangt. Dat maakt de rol leuk en uitdagend met voldoende ruimte voor ontwikkeling.

Watersportvereniging Lelystad, vacature administratief medewerker

Verantwoordelijkheden

Beheert de volledige financiële administratie van de vereniging.

De verantwoordelijkheden zien er als volgt uit:

 • Verantwoordelijk voor administratie van de vereniging
 • Eerste aanspreekpunt voor leden/leveranciers/huurders voor de facturatie
 • Zorgt voor optimale werkproces zodat de administratie efficiënt loopt
 • Zorgt voor de facturatie
 • Draagt zorg voor debiteurenbeheer
 • Coördineert de betalingen
 • Beheert voorraden en kasstromen
 • Ondersteunt onze penningmeester, onder andere met begrotingen en prognoses
 • Verzorgt maandelijkse salarisverwerking en loonheffing aangifte
 • Verzorgt BTW aangifte per kwartaal
 • Doet dat in nauwe samenwerking en afstemming met een extern administratiekantoor

Onze medewerker administratie draagt zorg voor een goed functionerende boekhouding met veel ruimte voor eigen inbreng in een dynamische omgeving in het hart van de watersport

Je beschikt dan ook over verschillende competenties:

 • Je bent een teamspeler die zelfstandig kan opereren
 • Je bent iemand die werkprocessen optimaal kan inrichten en uitvoeren
 • Je kunt zaken plannen, structureren en organiseren en neemt graag het initiatief
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden
 • Je werkt nauwkeurig en klantgericht
 • Je bent bekend met de moderne vormen van boekhouden en de daarbij behoorde processen
 • Je bent een echte administratieve duizendpoot
 • Je hebt een MBO denk/werk niveau en paar jaar ervaring in vergelijkbare functies

Je rapporteert in deze functie aan de 1e havenmeester.

Het betreft een parttime functie voor 24 uur per week. Past deze functie jou? Dan kun je solliciteren via een e-mail voorzien van cv en motivatie naar: P. van Well luap.[antispam].@wvlelystad.nl. Voor meer informatie kun je ook contact opnemen. Sollicitaties moeten uiterlijk 10 april ontvangen zijn.

 


 
 

Adres

Watersportvereniging Lelystad

Houtribhaven 2, 8242 PC Lelystad

 

Contact havenkantoor

Telefoon: 0320 260198

Mail: retseemnevah.[antispam].@wvlelystad.nl

 

Contact administratie

Telefoon: 0320 260424

Mail: ofni.[antispam].@wvlelystad.nl