(vervolg nieuwsbrief). In 2017 heeft het bestuur gemeend om aan de wens gehoor te geven de sociëteit aan te pakken en te moderniseren. Dit proces is een zeer weloverwogen proces waarin het bestuur ALLE leden uitnodigt daaraan deel te nemen en deze zoveel mogelijk wil betrekken om samen tot een weloverwogen besluit te komen. Er zijn in de afgelopen twee jaar meerdere gesprekken geweest met de verschillende commissies hierover, om ook hen te vragen naar hun specifieke wensen met betrekking tot een nieuwe ‘soos’.

 

Er zijn in 2017 door het bestuur twee architectenbureaus uitgenodigd om hun visie op een nieuwe ‘soos’ te presenteren. Eén van de bureaus viel al snel af omdat de plannen te rigoureus waren en financieel niet haalbaar zouden zijn. Er werd besloten verder te gaan met J.O.N.G. architecten. U hebt tijdens een eerste hearing kennis kunnen maken met de plannen en de presentatie door de architect en ook tijdens de najaars ALV in mei jl.
In het voorjaar van 2018 is tijdens de ALV een eerste presentatie gegeven met daarbij de belofte dat er in het najaar van 2018 een compleet plan zou worden gepresenteerd. Er is destijds een hearing georganiseerd waarin de plannen werden gepresenteerd en tijdens de najaars ALV is met instemming besloten om de plannen verder uit te werken om in het voorjaar van 2019 op de ALV te komen met een afgerond plan.

Waarom is er gekozen voor de verplaatsing van de sociëteit naar de begane grond en niet zoals nu op de eerste verdieping? Inventarisatie gaf aan dat de huidige ruimte te klein is, te klein voor een aantal bijeenkomsten die we hebben, te klein voor de huidige bar waarvoor een gedoogvergunning was afgegeven.
Om het gehele gebouw aan de huidige eisen te laten voldoen moet er gedacht worden aan de hygiëne, plafondhoogte, meer leden kunnen herbergen. Maar ook met het oog op toekomstige ontwikkelingen, meer voor de leden kunnen organiseren, de passanten meer service kunnen bieden en vooral een aantrekkelijker haven kunnen zijn voor onszelf en voor passanten. Tijdens de hearing in maart jongstleden werden er vooral veel vragen gesteld die van technische aard waren en waarmee het bestuur samen met de architect verder aan de slag is gegaan.

Het bestuur heeft eerder een oproep gedaan om meer leden te betrekken als vrijwilliger bij onze vereniging. Daar zijn zeer veel reacties op binnengekomen waaronder zeker 100! extra vrijwilligers voor de ‘barcommissie’. Daar is het bestuur erg blij mee omdat dit wellicht van onze mooie vereniging weer een actieve vereniging zal maken. Een nieuwe aantrekkelijke en toegankelijkere ‘soos’, die vaker open en toegankelijk zal zijn, zal daar zeker aan bijdragen.

We zien nu reeds dat er veel gebruik wordt gemaakt van de lounge banken en picknick tafels en als het voorterrein opnieuw is ingericht met een kinderspeeltuin dan hebben wij ook voor gezinnen met kleine kinderen een plek om te vertoeven, ouders op het terras en kinderen in de speeltuin.

Of we het nu willen of niet, onze leden worden steeds ouder en een aantal is helaas al of zal slechter ter been worden, maar wil graag bij onze vereniging betrokken blijven om gezellig samen te zijn met vrienden. Hij/zij zal met de nieuwe sociëteit geen barrière meer ondervinden in de trap en met het invalide toilet kunnen de leden zonder problemen gebruik maken van alle voorzieningen.

We zouden graag zien dat de sociëteit een centrale ontmoetingsplaats voor leden en gasten is en de WV Lelystad voorbereidt op de toekomst.

Wij houden u graag op de hoogte via de website, de Houtrib en de nieuwsbrief.

Belangrijk, de financiën: het bestuur heeft het plafond op € 350.000,- gezet, Rabobank heeft besloten dat te willen financieren en de daarbij horende financieringslasten zijn in de begroting 2019 opgenomen zonder dat dit consequenties heeft voor de contributie of het liggeld.
Besluitvorming: Het bestuur wil bij het besluit voor de verbouwing van de sociëteit een zo groot mogelijk aantal leden betrekken. Het bestuur gaat dat via ledenraadplegingen (hearing en digitaal) doen. Voor het aangaan van een hypotheek voor de financiering van de sociëteit is een besluit van de ALV nodig. Het bestuur hoopt dat dit najaar aan de ALV te kunnen voorleggen

NB. Het bestuur realiseert zich terdege dat er meer investeringen in de toekomst noodzakelijk zullen zijn, zoals bijv. vuilwaterpompen. Ook hier wordt rekening mee gehouden in de meerjarenplanning. Dat kan en zal worden gefinancierd uit de lopende begroting zoals ook de afgelopen jaren voor vernieuwing van steigers, elektra e.d. is gedaan.

 

 

Adres

Watersportvereniging Lelystad

Houtribhaven 2, 8242 PC Lelystad

 

Contact havenkantoor

Telefoon: 0320 260198

Mail: retseemnevah.[antispam].@wvlelystad.nl

 

Contact administratie

Telefoon: 0320 260424

Mail: ofni.[antispam].@wvlelystad.nl