Vacature

 
img-9524
 

Vacature 1e havenmeester

Watersportvereniging Lelystad, vacature eerste Havenmeester

Context
Watersportvereniging Lelystad bestaat 45 jaar en bevindt zich op een uitstekende locatie aan het IJsselmeer en ten noorden van de Houtribsluizen die toegang geven tot het Markermeer. Op dit voor de watersport belangrijke en levendige punt biedt de jachthaven bovengemiddeld goede faciliteiten en service voor leden en gasten. De haven zelf heeft ruim 550 ligplaatsen en jaarlijks bezoeken veel passanten de haven om te genieten van de faciliteiten en de sfeer. Het geweldige achterland met bekende locaties als Bataviastad, de Oostvaardersplassen en de historie van de Flevopolder dragen bij aan de beleving en populariteit van deze prachtige vereniging en haar haven.
Om in de toekomst een gezonde en goed functionerende vereniging te blijven is een verdere professionalisering noodzakelijk, waarbij de professionele staf (bestaande uit 4,5 fte) een steeds belangrijkere rol krijgt te vervullen. Die professionalisering wordt enerzijds ingezet via de keuzes die gemaakt zijn in het meerjarenbeleidsplan en anderzijds via het bieden van een uitstekende service en gastvrijheid aan leden en gasten gedurende het hele jaar.
Sommige taken, die in het verleden door vrijwilligers werden gedaan, zullen steeds meer door professionals uitgevoerd moeten worden; de tijd dat ieder lid als vrijwilliger substantieel bij kan dragen aan de vereniging is teruggelopen en steeds complexere wetgeving stelt hogere eisen aan de uitvoering. De Watersportvereniging Lelystad heeft, net zoals veel andere verenigingen, daarmee te maken. Deze verandering zal de vereniging inhoud moeten geven.
Het is belangrijk dat in de aansturing van de werkzaamheden er een heldere afbakening wordt gemaakt tussen uitvoering enerzijds (de medewerkers) en toezicht anderzijds (het bestuur). De medewerkers moeten voldoende geëquipeerd zijn en ruimte worden geboden om, onder toezicht van het bestuur en onder leiding van de eerste Havenmeester, het door de leden goedgekeurde beleid uit te voeren. Het bestuur dient ervoor zorg te dragen dat de medewerkers de kaders kennen, de verwachtingen kennen en waar nodig met raad en daad worden bijgestaan.
De bijzondere omstandigheid doet zich voor dat door naderende pensionering van drie medewerkers er in de komende jaren drie functies vacant komen. De eerste functie die vacant komt is die van eerste Havenmeester (deze vacature).


De functie
De eerste Havenmeester geeft leiding aan de professionele staf en is het eerste aanspreekpunt voor het bestuur. Wij zoeken een manager (in de functie van eerste Havenmeester) die ons team kan aansturen en daarbij zelf ook de handen uit de mouwen steekt. Het team bestaat uit twee havenmeesters (eerste en tweede), een onderhoudsman, een officemanager en een administratieve kracht, ondersteund door een groep vrijwilligers in verschillende commissies.
De eerste Havenmeester ziet erop toe dat de werkzaamheden goed en veilig verlopen. Ook ziet hij erop toe dat leden en gasten zich daarbinnen welkom voelen en de service ontvangen op het hoge niveau waarop de vereniging zich al jaren begeeft.
De eerste Havenmeester zorgt voor de saamhorigheid in het team van medewerkers en actieve vrijwilligers; die verbinding is cruciaal. Het gezamenlijke team vormt het hart van de haven, legt de dagelijkse verbinding met leden en gasten en zorgt dat de dingen gebeuren die een haven van deze status nodig heeft. De eerste Havenmeester is hiermee het boegbeeld en aanspreekpunt voor het team en voor de ligplaatshouders en gasten.
In deze functie is de eerste Havenmeester ook de persoon die het bestuur informeert, helpt en feedback geeft bij veranderingen en uitdagingen waar onze jachthaven de komende jaren mee te maken krijgt en de voortgang op de acties terugkoppelt, onder andere degene die geformuleerd zijn in het beleidsplan.


Verantwoordelijkheden
De eerste Havenmeester geeft leiding aan de professionele staf en is het eerste aanspreekpunt voor het bestuur. De verantwoordelijkheden zien er als volgt uit:

• Verantwoordelijk voor de algemene bedrijfsvoering op de haven.
• Verantwoordelijk voor de gastvrijheid en de ledentevredenheid.
• Zorgt voor de veiligheid van medewerkers, leden en bezoekers.
• Ontwikkelt en realiseert het commerciële plan voor de exploitatie van de haven en daaraan gerelateerde initiatieven.
• Vertegenwoordigt de Vereniging naar buiten toe, in branche-overleggen en naar overheidsinstanties.
• Verantwoordelijk voor het vaststellen en voldoen aan de wettelijke regels, de dagelijkse operatie, training personeel, onderhoud, aanpassingen en uitbreidingen waaronder alle administratieve en toezichthoudende taken.
• Stuurt het team van ca. 5 medewerkers en vrijwilligers aan (saamhorigheid, werkoverleg, ontwikkelgesprekken, projectbesprekingen, planning etc.).
• Borgt dat de relevante milieuzaken op orde zijn.
• Draagt zorg voor een goed functionerende IT omgeving.


Profiel
Het is duidelijk dat de functie zeer veelzijdig is en zowel planmatige als operationele werkzaamheden kent. Onze eerste Havenmeester beschikt dan ook over verschillende competenties:
• Je bent een teamplayer met gevoel voor menselijke verbinding en motivatie; dit vanuit je natuurlijke overwicht en leiderschap.
• Je bent iemand die zowel het operationele bedrijf als de bijbehorende backoffice begrijpt en (in nauwe samenwerking met de Office manager) zorgt voor het soepel laten verlopen van de gehele cyclus van ligplaatsen binnen de vereniging.
• Je kunt zaken plannen, structureren en organiseren en delegeren terwijl je blijft focussen op het resultaat. Tegelijk improviseer je waar nodig om de leden en gasten ten dienst te staan.
• Je werkt gestructureerd en kan anderen daarop aansturen.
• Je focust op de hoofdlijnen maar hebt ook een scherp oog voor details
• Je bent bekend met de moderne vormen van digitalisering en communicatie, waaronder sociale media.
• Je hebt inzicht in technische en organisatorische zaken.
• Je hebt uiteraard affiniteit met de watersport en gevoel voor hospitality. En verstand hebben van varen is erg handig.
• Je accepteert in deze functie dan ook flexibele werktijden aan het seizoen gebonden.
• Je hebt een HBO denk/werk niveau en ervaring in vergelijkbare functies.
• Je beheerst in voldoende mate de Engelse taal en beheersing van de Duitse taal is een pre.
• Je hebt EHBO/BHV/Hijs diploma of bent bereid deze te halen
• Je woont of gaat wonen in de regio van de haven.

Wij bieden marktconforme arbeidsvoorwaarden conform de Hiswa-CAO. Je rapporteert in deze functie aan het Bestuur van de Vereniging. Het betreft een fulltime functie.

Sollicitatie
Lijkt deze functie jou te passen dan kun je solliciteren via een e-mail voorzien van cv en motivatie naar Jan N. Kossen – siraterces.[antispam].@wvlelystad.nl
Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Jan N. Kossen op telefoonnummer 0628878408. Sollicitaties moeten uiterlijk 15 juli ontvangen zijn.

Aanstelling is in eerste instantie voor de duur van een jaar waarna omzetting naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mogelijk is.

Download vacature

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Adres

Watersportvereniging Lelystad

Houtribhaven 2, 8242 PC Lelystad

 

Contact havenkantoor

Telefoon: 0320 260198

Mail: retseemnevah.[antispam].@wvlelystad.nl

 

Contact administratie

Telefoon: 0320 260424

Mail: ofni.[antispam].@wvlelystad.nl