Zelfwerkzaamheid

 

Formulier invullen

Voor 2020 geldt geen verplichting tot zelfwerkzaamheid, dit i.v.m. de coronacrisis. 

Op deze pagina kunt u een formulier invullen voor de Zelfwerkzaamheid m.b.v. een invulbare pdf en mailen naar: ofni.[antispam].@wvlelystad.nl

(Om deze invulbare pdf in te kunnen vullen heeft u Acrobat Reader 8.0 of hoger nodig. Mocht het invullen niet kunnen dan is dat omdat u wellicht een oudere versie heeft. U kunt hier de nieuwste versie downloaden: hier gratis downloaden)

Een andere optie is om het formulier onderaan deze pagina in te vullen.

 

Naam: Zelfwerkzaamheid invulbare pdf
Type: pdf
Grootte: 309 kB
 Download


Naam: Declaratieformulier Excel
Type: xlsx
Grootte: 38 kB
 Download


Naam: Declaratieformulier invulbare pdf
Type: pdf
Grootte: 201 kB
 Download

Toelichting zelfwerkzaamheid

Verplicht voor wie?
Alleen ligplaatshouders van 18 t/m 69 jaar zijn verplicht om werkzaamheden uit te voeren. Leden die via de Deko voorportaalregeling een ligplaats bij de Deko Marina huren hebben deze verplichting niet.
Ligplaatshouders van 70 jaar en ouder zijn niet verplicht om werkzaamheden uit te voeren en zijn geen toeslag verschuldigd. Wordt een lid in het lopende jaar 70 dan zal de 8 uur naar rato verminderd worden.


Ligplaatshouders welke jonger zijn dan 18 jaar zijn niet verplicht om werkzaamheden uit te voeren en zijn geen toeslag verschuldigd. 
Voor ligplaatshouders die na 1-1-2019 lid zijn geworden gelden de regels voor zelfwerkzaamheid ingaande op de datum dat zij lid zijn geworden. Worden zij in de loop van het betreffende jaar lid, dan zullen het aantal uren dat zij moeten werken naar rato verminderd worden.

 

Hoe werkt het?
De werkzaamheden beslaan minimaal 1 dag of 2 avonden (8 uur) per jaar.
De ligplaatshouders kunnen door middel van een opgaveformulier aangeven voor welke werkzaamheden zij zich bij voorkeur beschikbaar stellen.
Ligplaatshouders welke zich niet opgeven voor het verrichten van werkzaamheden zijn verplicht een door de ledenvergadering vastgestelde toeslag van € 95,00 per jaar te betalen. Wordt iemand gedurende het lopende jaar ligplaatshouder dan zal de toeslag naar rato verminderd worden. Wordt iemand na 1 oktober van het lopende jaar lid dan hoeft er geen toeslag meer te worden betaald en is er in dat jaar niet meer de verplichting tot het uitvoeren van werkzaamheden.


Oproepen voor het uitvoeren van werkzaamheden worden ruim van te voren schriftelijk of telefonisch medegedeeld. Men dient op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn. Bij verhindering moet tijdig contact worden opgenomen met de coördinator van de werkzaamheden. Er zal dan in overleg een nieuwe datum worden afgesproken.
Bij herhaalde afmelding (2 maal) zal de toeslag  van € 95,-voor dat jaar moeten worden betaald.


Indien een lid zich heeft opgegeven voor werkzaamheden, maar geen oproep heeft ontvangen, is geen toeslag voor dat jaar verschuldigd. Zolang er geen wijzigingen in de opgave voor zelfwerkzaamheid wenselijk zijn, is een jaarlijkse herhaling van de aanmelding nodig. Bent u geen ligplaatshouder maar wilt u toch werkzaamheden uitvoeren, dan stellen wij dit zeer op prijs! Wij verzoeken u dan ook dit formulier in te
vullen. 

 


 

Opgaveformulier zelfwerkzaamheid 

 

Alleen verplicht voor ligplaatshouders van 18 t/m 69 jaar (Leden die via de Deko voorportaalregeling een ligplaats bij de Deko Marina huren worden niet als ligplaatshouder aangemerkt).

Bovenaan deze pagina vindt u de volledige uitleg.

Als u niet verplicht bent om werkzaamheden uit te voeren mag u zich natuurlijk altijd op vrijwillige basis opgeven.

Indien u zich opgeeft voor zelfwerkzaamheid d.m.v. het inzenden van dit formulier  behoeft u niet de toeslag voor zelfwerkzaamheid van € 95,- euro te voldoen.

Kilometervergoeding

Leden die geen inwonenden van Lelystad zijn hebben recht op een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer. De maximale kilometervergoeding is 100 km. Op deze website kunt u hiervoor een declaratieformulier downloaden. Het formulier kunt u indienen via de commissie waar u werkzaamheden voor heeft verricht.

Beveiligingscode Beveiligingscode

 
 

Adres

Watersportvereniging Lelystad

Houtribhaven 2, 8242 PC Lelystad

 

Contact havenkantoor

Telefoon: 0320 260198

Mail: retseemnevah.[antispam].@wvlelystad.nl

 

Contact administratie

Telefoon: 0320 260424

Mail: ofni.[antispam].@wvlelystad.nl