(vervolg nieuwsbrief). Beleidsplannen

Het bestuur gaat de beleidsplannen van de afgelopen jaren op een rij zetten. Kijken wat er nog relevant is en dat bundelen tot een beleidsplan voor de komende jaren. In dat beleidsplan zullen drie aandachtsgebieden centraal staan. De vereniging, de haven en de (professionele) organisatie. Het bestuur werkt er aan dit beleidsplan op de ledenvergadering van november aan u voor te leggen.
 

 

Aandachtsgebieden
Het bestuur heeft een aantal aandachtsgebieden benoemd die de komende tijd extra aandacht krijgen en die de twee algemeen bestuursleden in hun pakket hebben gekregen. Dat zijn: Communicatie, Vrijwilligers, Milieu en ICT.

Communicatie
Het bestuur wil de communicatie met de leden intensiveren. Dat zal via de Houtrib gaan, maar ook via frequente nieuwsbrieven en de WVL facebook pagina. We hopen de leden op die manier meer te betrekken bij hetgeen binnen de vereniging en de haven plaats vindt. In een latere fase zullen we een digitaal enquête middel inzetten om uw mening te vragen over specifieke zaken. Dat doen we nu al via de poll op de website. De reacties daarop zijn positief. Via een enquête kunnen we dat nog wat gerichter doen en uw mening meenemen in onze besluitvorming. De hearings zullen ook hun plaats en rol houden.

De ontwikkeling van ICT binnen de vereniging
De komende jaren zullen binnen de vereniging processen geautomatiseerd worden. Onlangs kreeg u een mail over "Mijn WVL" een mogelijkheid om via de website uw bestanden te zien die betrekking hebben op de vereniging en binnen de haven. Dat wordt op niet al te lange termijn gevolgd door de invoering van "Cappie", de app waarbij u al uw verenigingszaken en havenzaken met uw smartphone of tablet kunt regelen. Uiteindelijk leidt dat er toe dat het voor u eenvoudiger en overzichtelijker is en voor de administratie en de havenmeesters tijdbesparend.

Vrijwilligers
We hebben vorig jaar de vrijwilligersregeling ingevoerd. Het aantal aanmeldingen heeft ons overvallen. Ruim 80% van de leden die het betreft hebben zich aangemeld voor een klus. Dat is mooi maar stelt ons ook voor de uitdaging de juiste vrijwilliger en juiste klus aan elkaar te koppelen. Dat vraagt tijd. U hoeft niets te doen. Wij komen naar u. Het zou daarbij kunnen dat u dit jaar, terwijl u zich wel aangemeld heeft, nog niet benaderd wordt. Dat heeft echter geen consequenties voor u.

 

Milieu
We willen de zorg om milieu een wat groter belang geven binnen de vereniging. Daarvoor wordt een milieucommissie opgericht. Eén van de eerste activiteiten waar de commissie mee bezig is, betreft de aanvraagprocedure voor de 'Blauwe Vlag'. Vele havens om ons heen hebben die status al. Wij nog niet, ondanks dat we al ver gevorderd zijn. Daar past ook bij dat we kritischer worden op ons energieverbruik en de energiekosten. We overwegen de aanschaf van zonnepanelen op de haven.

 

 

Adres

Watersportvereniging Lelystad

Houtribhaven 2, 8242 PC Lelystad

 

Contact havenkantoor

Telefoon: 0320 260198

Mail: retseemnevah.[antispam].@wvlelystad.nl

 

Contact administratie

Telefoon: 0320 260424

Mail: ofni.[antispam].@wvlelystad.nl