bestuur

 

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, die tevens de public relations behartigt en de WVL binnen het Watersportverbond vertegenwoordigt, een secretaris die tevens de nieuwsbrieven verzorgt en de website beheert en een penningmeester die tevens de contacten met de ondernemers op de haven onderhoudt. Zij vormen samen het dagelijks bestuur. Vervolgens zijn er nog vier bestuursleden met de volgende functies: havencommissaris, een bestuurslid voor de technische zaken, een bestuurslid voor facilitaire zaken, en een bestuurslid algemene zaken. Alle bestuursleden zetten zich, naast hun reguliere bestuurswerk, tevens in voor allerlei projecten die op bepaalde momenten de aandacht vragen.
De namen en telefoonnummers van de bestuursleden vindt u o.a. terug in het colofon van ons verenigingsblad de Houtrib en onder aan deze pagina. Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben die met het beleid van het WVL bestuur te maken hebben kunt u altijd bij één van de bestuursleden telefonisch of per e-mail terecht. U kunt daarvoor ook gebruik maken van het contactformulier op deze website dan wel rechtstreeks via het e-mail adres van onze administratie (info@wvlelystad.nl).

Het bestuur hecht een groot belang aan een open en eerlijke communicatie naar de leden. In het kader van die goede communicatie met de leden wordt in principe (m.u.v. de vakantieperiode) maandelijks per e-mail een nieuwsbrief uitgegeven. Deze nieuwsbrief is tevens op deze website geplaatst.

Tijdens de Algemene vergadering, de jaarvergadering, die elk voorjaar vóór 1 mei wordt gehouden, verantwoordt het bestuur zich naar de leden over het gevoerde beleid gedurende het voorafgaande jaar. Tijdens de tweede algemene vergadering, jaarlijks in de maand november, komen de begroting en het te voeren beleid voor het daarop volgende jaar aan de orde. De besluitvorming over voorstellen van het bestuur vindt tijdens deze vergaderingen door de aanwezige leden plaats. Elk clublid is daarbij van harte welkom.

naam telefoonemail adres
Evert Jochemsen (Voorzitter)Evert Jochemsen0318-430083/06 52 064 668voorzitter@wvlelystad.nl
Peter Berk (technische zaken)Peter Berk06 22 747 144bestuurslid.techniek@wvlelystad.nl
Norbert Vitha
(havencommissaris)
“Norbert0302 735 207havencommissaris@wvlelystad.nl
Maria Brinkhof (secr.)24266MBrinkhof_ja1385006 53474771secretaris@wvlelystad.nl
Marcel Reith (penningmeester)“Marcel


06 55 128 919penningmeester@wvlelystad.nl
Hans Rienks (alg. zaken)“Hans0321 336 166/06 51 277 706algemeen.bestuurslid1@wvlelystad.nl

mail naar bestuur@wvlelystad.nl