vereniging

 

Onze haven heeft bijna 600 ligplaatsen en onze in 1975 opgerichte vereniging is met circa 900 leden één van de grootste bij het Watersportverbond aangesloten watersportverenigingen. De vereniging wordt draaiend gehouden door een groot aantal vrijwilligers die deel uitmaken van bestuur en commissies. De vereniging heeft 4 medewerkers in dienst: Henk Drent en Jan Akkerman zijn onze havenmeesters en Ella Dekker-Duister en Akke Thijsseling verzorgen de administratie. (Ella is aanwezig op werkdagen van 9-12 uur, 0320 260 424. Akke Thijsseling is aanwezig op woensdag van 9-12 uur, donderdag van 9-15 uur en vrijdag van 9-16 uur). De leden zijn ‘eigenaars’ of ‘aandeelhouders’ van de vereniging en bepalen tijdens de ledenvergaderingen het te voeren beleid.

Op het terrein van de WVL zijn twee bedrijven gevestigd die hun bedrijfsruimte pachten van de vereniging. De familie Van Eijck (jachtschilder) en Guido Botter en Erik Titulaer (Brasserie de Houtrib). Doordat de WVL door vrijwilligers wordt bestuurd kunnen de kosten voor ligplaatsen relatief laag gehouden worden. Betrokkenheid bij de vereniging en deelname in bestuur en/of commissies wordt zeer op prijs gesteld en is in zekere mate noodzakelijk voor het voortbestaan van onze vereniging in de huidige vorm.