inschrijven winter

 

Geacht WVL-lid,

Met onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor een winterligplaats op de wal of in het water.

Winter – WAL – ligplaats
Kiest u voor een winterplaats op de wal dan verzoeken wij u zoveel mogelijk gebruik te maken van de hijsdagen.
Belangrijk: De datum waarop u in het voorjaar 2018 te water wilt, is leidend voor de plaats waar uw schip wordt geparkeerd: op veld 1, 2 of 3. In het voorjaar zal uw schip dan ook op die datum weer te water moeten. Dit om onnodige verplaatsingen van schepen te voorkomen. Wijziging van deze datum als u eenmaal op de wal staat betekent verplaatsen. Hiervoor wordt € 100 in rekening gebracht.
Uw schip wordt op de hijsdag in het najaar afgespoten door de hijsploeg.
Bij elk hijsen dient de eigenaar verplicht aanwezig te zijn, dit i.v.m. aansprakelijkheid en informatie.
Na verwerking van alle aanmeldingen worden de hijslijsten bekend gemaakt via e-mail, op de website en op het raam van het havenkantoor.
Voor het wijzigen van een hijsdatum kan € 100 in rekening gebracht worden.

Winter – WATER – ligplaats
Wilt u uw boot in het water laten overwinteren dan kan dit in uw eigen box. U kunt verzoeken in een andere box te overwinteren. In dat geval wordt u in het najaar door de havenmeester een ligplaats toegewezen. Deze ligplaats staat vermeldt op uw factuur.
De winterligplaats kunt u innemen na 11 november en dient u uiterlijk 18 maart weer verlaten te hebben.

Graag ontvangen wij het ingevulde aanvraagformulier zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 15 augustus.

Aanvraagformulier winterligplaats 2017-2018
Bezig met versturen