inschrijven winter

 

Geacht WVL-lid,
Met onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor een winterligplaats op de wal of in het water.

Winter – WAL – ligplaats
Kiest u voor een winterplaats op de wal dan verzoeken wij u zoveel mogelijk gebruik te maken van de hijsdagen.

Belangrijk: De datum waarop u in het voorjaar 2019 te water wilt, is leidend voor de plaats waar uw schip wordt geparkeerd: op veld 1, 2 of 3.
Veld 1: 30 maart te water
Veld 2: 5 en 6 april te water
Veld 3: 13 april te water.
In het voorjaar zal uw schip dan ook op die datum weer te water moeten. Dit om onnodige verplaatsingen van schepen te voorkomen. Wijziging van deze datum als u eenmaal op de wal staat betekent verplaatsen. Hiervoor kan € 100 in rekening gebracht worden.
Uw schip wordt op de hijsdag in het najaar afgespoten door de hijsploeg.
Bij elk hijsen dient de eigenaar verplicht aanwezig te zijn, dit i.v.m. aansprakelijkheid en informatie.
Bij het maken van de hijslijsten zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de datum van uw voorkeur. Mocht de geplande datum vol zijn dan zullen wij in overleg met u een andere datum afspreken. Indien u de hijsdatum binnen 14 dagen voor de geplande datum wijzigt wordt € 100 in rekening gebracht worden. (Dit geldt zowel voor uit het water als in het water).
De hijslijsten zullen begin oktober bekend gemaakt worden via de website en op het raam van het havenkantoor.

Winter – WATER – ligplaats
Wilt u uw boot in het water laten overwinteren dan kan dit in uw eigen box. In verband met werkzaamheden aan de M-steiger is het niet mogelijk een andere ligplaats te kiezen.
Graag ontvangen wij het ingevulde aanvraagformulier zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 15 augustus.

Wij verwijzen u naar onze AVG verklaring. Hier kunt u lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Aanvraagformulier winterligplaats 2018-2019
Bezig met versturen