veiligheid, Gezondheid en Milieu Commissie

 

De veiligheidscommissie bestaat uit een aantal leden die zich in de meest brede zin van het woord bezig houden met de veiligheid in en rond de haven, op de boot, en tijdens evenementen en tochten. Hun taak is het bestuur de attenderen op onveilige situaties en hen te adviseren over te nemen maatregelen. Daarnaast is zij adviserend aan de leden over onderwerpen als: Onderkoeling, gas-en brandmaatregelen, EHBO aan boord, legionella, veiligheidsplannen, marifoongebruik, algemene voorlichting etc. De veiligheidscommissie doet dat door het schrijven van artikelen in ons clubblad de ‘Houtrib’, het organiseren van lezingen en cursussen (EHBO aan boord en het gebruik van AED en reanimatie) en het plaatsen van waarschuwingen en aanwijzingen op en rond de steigers. Al deze aspecten worden behandeld tijdens een veiligheidsdag.