hijs- en klusploeg

 

Hijsploeg

De hijsploeg bestaat een ca. 35 vrijwilligers die onder leiding van de havenmeesters in het najaar zorgt voor het op de kant zetten van schepen voor de winterstalling en het weer te water laten in het voorjaar. Door de inzet van de hijsploeg kunnen in korte tijd veel schepen afgehandeld worden. De coördinator van de hijsploeg is Luc Wolffgramm.
hijsploeg

Klusploeg

Evenals hiervoor reeds over de hijsploeg is opgemerkt geldt hetzelfde voor de klusploeg. Met nu een vijftiental vrijwilligers worden de noodzakelijke klussen uitgevoerd. We hebben het dan over klusjes zoals het spinnenvrij maken van de steigerverlichting, het aanvegen van het haventerrein, de startboot schoonmaken en het plaatsen van opstapjes op de steigers. Door met elkaar op deze wijze voor de vereniging bezig te zijn wordt ook hier het ‘clubgevoel’ bevorderd. Er is inmiddels een vaste kern van ‘klussers’ ontstaan waarbinnen het goed toeven is. Degenen die zich geroepen voelen eveneens de handen uit de mouwen te willen steken zijn van harte welkom. U kunt zich aanmelden bij de administratie.

Ongeveer 14 dagen voor deze klusdagen zal de coördinator van de klusploeg, Rinus Koudenburg, een uitnodiging sturen naar alle klussers. Meer klussers zijn altijd welkom! Aanmelding via de administratie.

De inzet van de vrijwilligers, daarmee het ‘clubgevoel’ positief beïnvloedend, is voor het reilen en zeilen van de vereniging van grote waarde.

klusploeg