evenementen commissie

 

Onder ‘activiteiten’ op deze website vindt u alle op stapel staande evenementen.

De evenementencommissie houdt zich bezig met de organisatie van velerlei activiteiten binnen de vereniging. De evenementen die deze commissie organiseert zijn op te delen in het zomer-vaar-seizoen en de winter-wal-seizoen activiteiten.

Om met de laatste te beginnen: de winteractiviteiten spelen zich voornamelijk, in de periode dat de meeste schepen op de kant staan, in onze sociëteit af. De commissie organiseert bij voldoende deelname dan cursussen zoals het vaarbewijs 1 en 2. Naast deze cursussen worden er film en dia-avonden georganiseerd onder het motto ‘hoe komen we de winter door’. Deze film- en dia-avonden vinden in principe plaats op de laatste drie vrijdagavonden van de maanden januari, februari en maart. Leden van onze vereniging vertellen daarbij over hun belevenissen op en om het water, meestal naar verre kusten. Ook gastsprekers worden uitgenodigd voor presentaties over van allerlei onderwerpen zoals bijvoorbeeld de kustwacht, de SAR, het weer, het trimmen en het omgaan met zeilen etc. Ook worden er excursies georganiseerd zoals bijvoorbeeld naar de KNRM in IJmuiden en de SAR organisatie op vliegveld De Kooy.

Het zomerseizoen concentreert zich vooral rond de drie ‘standaard’ vaartochten van onze vereniging: de openingstocht (eind april), de waddentocht (rond Hemelvaart) en de sluitingstocht (begin oktober). Bij de openings-en sluitingstochten varen we naar een al dan niet vooraf bekende haven aan het IJsselmeer. Bij het bereiken van de haven van bestemming wordt de traditionele ‘steigerborrel’ genuttigd waarna een gezamenlijke maaltijd volgt. Na afloop ervan wordt er, al dan niet bij elkaar aan boord, veelal nagepraat onder het motto ‘gezelligheid kent geen tijd’. De volgende dag wordt vervolgens weer de terugtocht naar Lelystad aanvaard. De waddentocht voert ons traditioneel naar Terschelling. Voor de waddentocht vertrekken we op de woensdag voor Hemelvaartsdag naar Makkum. Op Hemelvaartsdag zelf varen we vervolgens van Makkum naar Terschelling. In de loop van de middag worden door zoveel mogelijk deelnemers grote legertenten geplaatst en vindt er ’s avonds de traditionele BBQ plaats. De vrijdag kenmerkt zich door leuke activiteiten ergens op het eiland. Ook kan er worden gekeken naar het spektakel rond de aankomst van de sloepenrace Harlingen-Terschelling. Op zaterdag volgt dan weer de terugreis via Hindeloopen voor de overnachting en op zondag is er de thuisreis van Hindeloopen naar Lelystad. Bij voldoende belangstelling organiseert de evenementencommissie ook de ‘Engelandtocht’ waarbij havens aan de Engelse oostkust worden aangelopen. Daarenboven vinden, eveneens bij voldoende belangstelling, manoeuvreercursussen plaats voor partners alsmede een dag voor de (klein-) kinderen.

De ervaring leert dat vooral de deelnemers aan de cursussen maar ook de deelnemers aan de vaartochten elkaar door die deelname (beter) leren kennen en zich snel thuis gaan voelen in de vereniging. Voor vragen over de evenementen kunt u altijd bij één van de commissieleden terecht. Het shantykoor, waarover u bij de barcommissie meer leest, maakt organisatorisch onderdeel uit van de evenementencommissie.