barcommissie

 

Barcommissie

In ons verenigingsgebouw hebben we de luxe van een echte soci√ęteit. Naast vergader- en lezingenfaciliteiten is er ook een heuse bar. Om structuur te geven aan het gebruik hiervan is er een barcommissie van 7 clubleden die op toerbeurt (samen met een vrijwilliger) de bar bemant tijdens alle verenigingsactiviteiten om te zorgen voor een al dan niet alcoholische versnapering.  

Behalve de maanden juli en augustus is de bar in principe iedere vrijdagavond van 20.00 tot 24.00 uur open. Op de 1ste en 3de vrijdagavond wordt er ook geoefend/gezongen door ons shantykoor vanaf 21.00 uur. Alle leden (en passanten) zijn dan welkom voor wederzijdse kennismaking, het uitwisselen van informatie, ervaringen (frustraties?!) en, naarmate de avond vordert, natuurlijk de sterke verhalen. 

Ook is de bar open tijdens alle verenigingsactiviteiten zoals bij de (woensdagavond)zeilwedstrijden, lezingen, weekendevenementen, jaarvergaderingen etc.

Een prettige manier om je medeleden te leren kennen is het meedraaien als vrijwilliger/ster achter de bar. Je kunt je hiervoor aanmelden bij Ella of Akke (administratie).